JRS – Isusovačka služba za izbjeglice

Vijesti

Pokrenuli smo Centar za integraciju izbjeglica “SOL”

Isusovačka služba za izbjeglice kao nevladina humanitarna organizacija početkom 2018. godine pokrenula je Centar za integraciju izbjeglicu „Sol“ s ciljem pružanja potpore i usmjerenja osobama i obiteljima koje su u RH dobile međunarodnu zaštitu (azil, supsidijarna zaštita) u njihovom integracijskom procesu. Također, ovaj Centar je otvoren i poziva sve građane RH koje žele upoznati druge kulture, volontirati i iskazati dobrodošlicu svojim novim sugrađanima da nas posjete u Maksimirskoj 286.

Isusovačka služba za izbjeglice niz godina radi u prihvatilištima za tražitelje azila u Zagrebu i Kutini provodeći radionice i projekte s ciljem podizanja kvalitete života tražitelja azila. Također, na mjesečnoj bazi naš stručni integracijski tim sastavljen od socijalnih radnika i kulturnih medijatora redovito odlazi u kućne posjete obiteljima i osobe koje su dobile međunarodnu zaštitu. Upravo nas je dugotrajno iskustvo u radu izbjeglicama ohrabrilo da krenemo u još jedan iskorak u integracijskoj politici u RH: otvaranju centra za integraciju izbjeglica.

Kroz program koji planiramo provoditi u našem Centru za integraciju izbjeglica želimo odgovoriti na probleme u integracijskom procesu osoba pod međunarodnom zajednicom s fokusom na pristup edukaciji hrvatskog jezika, usmjerenje i posredništvo u dokvalifikaciji/prekvalifikaciji s ciljem zapošljavanja te senzibilizaciju i otvaranju javnosti prema temama vezanim za izbjeglice.

Isusovačka služba za izbjeglice kroz svoj Centar nudi organiziranu podršku izbjeglicama kako bismo ih pripremili na izazove koji ih očekuju te ih osnažili da se aktivno uključe u zajednicu. S obzirom da je jezik prvi korak i ključ uspješne integracije, Isusovačka služba za izbjeglice počinje s implementacijom vlastitog tečaja hrvatskoj jezika s ciljem prevladavanja jezične barijera te poticanja samostalnije interakcije s okolinom.  Također, usporedno ćemo pripremati i individualizirani integracijski plan s ciljem usmjeravanja znanja i vještina koja osoba posjeduje te uključivanje u sustav dokvalifikacije ili prekvalifikacije i zapošljavanja.

Lokalna zajednica sastavni je dio integracijskog procesa izbjeglica i u većini slučajeva nepravedno je ostavljena izvan okvira integracijske politike. Kroz niz edukativnih i kreativnih radionica i aktivnosti intencija nam je uključiti i pozvati lokalnu zajednicu na interakciju s izbjeglicama u našem interkulturalnom Centru kako bismo stvoriti uzajamni odnos povjerenja, razmjenu iskustava te buduće prijateljske i poslovne suradnje.

Nadamo se da ćete i Vi navratiti u naš Centar i pružiti podršku našem radu jer samo zajedno možemo izraditi bolju budućnost za ljude koji su u našoj zemlji pronašli kutak sigurnosti i mira. Vjerujemo da se slažemo se u tome. Ili kako bi naše kolege arapskog govornog područja rekli: „Sol je između nas“.