JRS – Isusovačka služba za izbjeglice

Aktivnosti organizacije

Aktivnosti u Prihvatilištu za tražitelje azila

“Žene za Žene”

JRS mnoge aktivnosti posvećuje ženama kao ranjivoj skupini kojoj treba dodatna podrška i osnaživanje. Naša ideja je stvoriti okruženje u kojem će se žene osjećati sigurnima, steći neka nova prijateljstva te sudjelovati u različitim aktivnostima. Naše radionice su posebno posvećene potrebama žena tražiteljicama azila gdje one također sudjeluju u izboru tema i aktivnosti. Stvara se ugodna atmosfera gdje se njeguju različite kulture i tradicije uz kavu i čaj.

Jedna od radionica koja je posvećena isključivo ženama su također plesne radionice koje organiziraju JRS volonterke gdje se žene mogu opustiti, vježbati te birati glazbu na koju će se plesati. Ideja je promicanje zdravog načina života te stvaranje novih prijateljstava među tražiteljicama azila.

“Igraonica za djecu”

Aktivnost posvećena djeci koja su smještena u Prihvatilištu za tražitelje azila. Ideja je stvoriti siguran prostor u kojem djeca mogu učiti, igrati se i uživati. Ovu aktivnost organizirali smo kao odgovor na dječje potrebe i pravo na zaštitu, njihovu psihosocijalnu dobrobit i neformalno obrazovanje. Radionice su organizirane u skladu s dobi djece gdje se onda nude različite igre, tehnike učenja i drugi edukativni sadržaji. To sigurno i poticajno okruženje je također i ulazna točka za rad s cijelom obitelji. JRS tim osnažuje djecu i njihove roditelje kako bi se što uspješnije nosili s izazovima života u Prihvatilištu – jednoj od vrlo osjetljivih i ranjivih životnih situacija.

“Informatička učionica”

Dnevna aktivnost namijenjena svima u Prihvatilištu gdje tražitelji i tražiteljice azila mogu slobodno koristiti računala. Time se osigurava pristup informacijama i internetu te komunikacija s okolinom (upotreba Skype-a, društvenih mreža itd). Također, u sklopu računalne učionice održavaju se radionice informatičke pismenosti gdje se izbjeglice osnažuje i educira u informatičkim vještinama. Radionice hrvatskog jezika su također dio programa računalne učionice gdje JRS volonteri i volonterke podučavaju tražitelje i tražiteljice osnovama hrvatskog jezika.

“Info soba”

Mjesto gdje tražitelji azila mogu dobiti sve relevantne informacije vezane uz njihov boravak u Prihvatilištu za tražitelje azila, pravne informacije vezane uz postupak azila te psihosocijalnu podršku i osnaživanje vezano uz izazove s kojima se svakodnevno susreću.

“Plesna i glazbena radionica”

Glazba i ples su stvari koje nas povezuju! Radionicu organiziraju JRS kulturni medijatori uz pomoć volontera gdje se pleše, pjeva i svira na afričkim instrumentima uz hrvatske melodije.

Aktivnosti u detenciji

JRS je jedna od rijetkih nevladinih organizacija koja ima pristup Prihvatnom centru za strance koji je namijenjen za osobe koje su zatečene ilegalno na teritoriju Republike Hrvatske. Tijekom posjeta pružamo pravno savjetovanje i psihosocijalnu podršku za korisnike centra te organiziramo različite aktivnosti s ciljem povećanja kvalitete života kao što su sportske aktivnosti i društvene igre.

Aktivnosti u integraciji – Centar za integraciju izbjeglica “SOL”

“Kućni posjeti”

JRS posjećuje osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita u njihovim domovima kako bi ih podržali u njihovu procesu integracije. Dostavljamo im paket namirnica za njihovo kućanstvo te radimo s njima na individualnim i obiteljskim planovima koji će im pomoći da se što bolje uključe u hrvatsko društvo.

“Radionice za učenje hrvatskog jezika

JRS organizira radionice hrvatskog jezika za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita u našem Centru za integraciju izbjeglica “SOL”. Svoje radionice smo prilagodili potrebama našim korisnika s obzirom na njihovo predznanje, navike učenja te jezične i kulturne prepreke.

“Radionice za tehnologiju i informatiku”

JRS organizira različite radionice kojima se promovira upotreba različitih tehnologija te informatičke pismenosti. Trenutno za izbjeglice održavamo tečaj osnova programiranja u suradnji s našim partnerom tvrtkom “Web.burza” te radionica STEM revolucije vezano uz programiranje u suradnji s investitorom i poduzetnikom Nenadom Bakićem.

“Novinarska radionica”

Radionicu organizira JRS tim zajedno sa volonterima i izbjeglicama s ciljem stvaranja “Staza” prvih novina za izbjeglica. Novine su pisane na četiri jezika; hrvatskom, engleskom, arapskom te perzijskom/farsiju. Obrađuju se teme vezane uz izbjeglištvo gdje volonteri i izbjeglice zajednički rade na stvaranju novina.