Aktivnosti

Naš rad uključuje i zagovaranje prava izbjeglica, kako vezano uz politiku azila u Europskoj uniji i Hrvatskoj tako i u smjeru podizanja svijesti javnosti o potrebama i pravima izbjeglica.

Tražiteljima azila, azilantima i osobama sa supsidijarnom zaštitom Isusovačka služba za izbjeglice (JRS) pomaže kroz psihosocijalno savjetovanje, medicinsku i materijalnu potporu, pastoralnu skrb te pravnu pomoć. U tom smislu smo prisutni i djelujemo u Prihvatilištu za tražitelje azila u Zagrebu i Kutini te Prihvatnom centru za strance u Ježevu.

Naš rad uključuje i zagovaranje prava izbjeglica, kako vezano uz politiku azila u Europskoj uniji i Hrvatskoj tako i u smjeru podizanja svijesti javnosti o potrebama i pravima izbjeglica. Projekti i inicijative kojima omogućujemo da građani osobno susretnu tražitelje azila ili izbjeglice, jedan su od glavnih načina osvješćivanja sugrađana o onome što i tko izbjeglice jesu.

Pored dimenzije zagovaranja, djelujemo i u segmentu integracije osoba kojima je odobren neki oblik međunarodne zaštite: vrlo uspješno pomažemo službenicima MUP-a i Centara za socijalnu skrb u premještanju tih osoba iz Prihvatilišta na privatan smještaj. Uz osiguranje smještaja, okrećemo se i povećanju mogućnosti zapošljivosti i samom zapošljavanju osoba kojima je odobren neki oblik međunarodne zaštite. Ukratko, aktivnosti s ciljem integracije stranaca u hrvatsko društvo namjeravamo nastaviti povećavati i razvijati.