JRS – Isusovačka služba za izbjeglice
Causes

Sukreiranje metode savjetovanja žena izbjeglica žrtava rodno uvjetovanog nasilja (CCM-GBV)

Opći cilj ovog projekta je informiranje, potpora i poticanje prijavljivanja žena izbjeglica žrtava.

Pročitaj više

SINERGIJA – Socijalna Inkluzija i Edukacija za Rad i aktivno Građanstvo Izbjeglica

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Hrvatskoj.

Pročitaj više

Podrška djeci tražiteljima azila u hotelu Porin kroz organizirane i strukturirane aktivnosti za djecu

Pružanje psihosocijalne podrške djeci tražiteljima prema misiji JRSa.

Pročitaj više

0%

Pomoć korisnicima u detenciji

CILJ : 234.500,00 HRK

REALIZOVANO : 0

Projekt nastoji osnažiti i poboljšati opću dobrobit, osigurati psihosocijalnu potporu i pravnu pomoć korisnicima u Prihvatnom centru u Ježevu.

Pročitaj više

Promicanje najboljih praksi za sprečavanje rasizma i ksenofobije prema prisilnim migrantima kroz izgradnju zajednice. (BestCO)

Odgovora na politiku rasizma protiv prisilnih migranata uključujući veću izgradnju zajednice.

Pročitaj više

Psihosocijalna podrška izbjeglicama, tražiteljima azila i ranjivim skupinama u Hrvatskoj

Glavni cilj projekta je pratiti izbjeglice, tražitelje azila i ranjive skupine, kako bi im pružili socijalne usluge kao i podizanje svijesti lokalnih zajednica.

Pročitaj više