JRS – Isusovačka služba za izbjeglice

SINERGIJA – Socijalna Inkluzija i Edukacija za Rad i aktivno Građanstvo Izbjeglica

ESF - MDOMSP (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Donator

TRAJANJE: 1.11.2017. - 31.10.2018.

Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Hrvatskoj, doprinošenje poboljšanju cjelokupne društvene situacije kao i kvalitete života i integracije u društvo.

AKTIVNOSTI:
Procjena stanja i potreba, organiziranje timova za psihosocijalnu potporu, Individualna i grupnea savjetovanja, Posjećivanje korisnika u njihovim domovima i pomaganje u svakodnevnim izazovima (birokracija, dobivanje dokumenata, pomoć u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, pomaganje djeci sa školovanjem i zadaćom…). Organiziranje i provođenje radionica i aktivnosti
prilagođene potrebama korisnika (posebice žena i djece),  "Dnevni boravak" - mjesto utočišta za korisnike, Organiziranje događaja grupne integracije, aktivnosti i događaji socijalnog uključivanja (upoznavanje sa susjedima i suradnja s lokalnom zajednicom), razvoj programa potpore za obrazovanje i zapošljavanje ciljnih skupina, izgradnja mreže poslodavaca koji su spremni pružiti adekvatno zaposlenje, Zagovaranje i podizanje svijesti - stvaranje medijskih sadržaja: internetskih i radio emisije, društvene mreže, konferencije za tisak, okrugli stolovi, javni intervjui, treninzi itd., Dizajniranje i dijeljenje promidžbenih materijala, izdavanje i dijeljenje izbjegličkih novina" Staze.

Dokumenta

SINERGIJA – Socijalna Inkluzija i Edukacija za Rad i aktivno Građanstvo Izbjeglica

SINERGIJA – Socijalna Inkluzija i Edukacija za Rad i aktivno Građanstvo Izbjeglica

TRAJANJE: 1.11.2017. - 31.10.2018.

Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Hrvatskoj, doprinošenje poboljšanju cjelokupne društvene situacije kao i kvalitete života i integracije u društvo.

AKTIVNOSTI:
Procjena stanja i potreba, organiziranje timova za psihosocijalnu potporu, Individualna i grupnea savjetovanja, Posjećivanje korisnika u njihovim domovima i pomaganje u svakodnevnim izazovima (birokracija, dobivanje dokumenata, pomoć u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, pomaganje djeci sa školovanjem i zadaćom…). Organiziranje i provođenje radionica i aktivnosti
prilagođene potrebama korisnika (posebice žena i djece),  "Dnevni boravak" - mjesto utočišta za korisnike, Organiziranje događaja grupne integracije, aktivnosti i događaji socijalnog uključivanja (upoznavanje sa susjedima i suradnja s lokalnom zajednicom), razvoj programa potpore za obrazovanje i zapošljavanje ciljnih skupina, izgradnja mreže poslodavaca koji su spremni pružiti adekvatno zaposlenje, Zagovaranje i podizanje svijesti - stvaranje medijskih sadržaja: internetskih i radio emisije, društvene mreže, konferencije za tisak, okrugli stolovi, javni intervjui, treninzi itd., Dizajniranje i dijeljenje promidžbenih materijala, izdavanje i dijeljenje izbjegličkih novina" Staze.

SINERGIJA – Socijalna Inkluzija i Edukacija za Rad i aktivno Građanstvo Izbjeglica

SINERGIJA – Socijalna Inkluzija i Edukacija za Rad i aktivno Građanstvo Izbjeglica

TRAJANJE: 1.11.2017. - 31.10.2018.

Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Hrvatskoj, doprinošenje poboljšanju cjelokupne društvene situacije kao i kvalitete života i integracije u društvo.

AKTIVNOSTI:
Procjena stanja i potreba, organiziranje timova za psihosocijalnu potporu, Individualna i grupnea savjetovanja, Posjećivanje korisnika u njihovim domovima i pomaganje u svakodnevnim izazovima (birokracija, dobivanje dokumenata, pomoć u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, pomaganje djeci sa školovanjem i zadaćom…). Organiziranje i provođenje radionica i aktivnosti
prilagođene potrebama korisnika (posebice žena i djece),  "Dnevni boravak" - mjesto utočišta za korisnike, Organiziranje događaja grupne integracije, aktivnosti i događaji socijalnog uključivanja (upoznavanje sa susjedima i suradnja s lokalnom zajednicom), razvoj programa potpore za obrazovanje i zapošljavanje ciljnih skupina, izgradnja mreže poslodavaca koji su spremni pružiti adekvatno zaposlenje, Zagovaranje i podizanje svijesti - stvaranje medijskih sadržaja: internetskih i radio emisije, društvene mreže, konferencije za tisak, okrugli stolovi, javni intervjui, treninzi itd., Dizajniranje i dijeljenje promidžbenih materijala, izdavanje i dijeljenje izbjegličkih novina" Staze.