Isusovačka služba za izbjeglice – JRS

adresa: Sarajevska 41, 10 000 Zagreb
e-mail: info @ jrs.hr
telefon: 098 99 35 863