Danas, kao organizacija s tridesetpetogodišnjim iskustvom, djelujemo u 50 zemalja svijeta te tako služimo gotovo jedan milijun izbjeglica i drugih prisilno raseljenih osoba

Isusovačka služba za izbjeglice je neprofitna humanitarna udruga čije je poslanje pratiti, služiti i zagovarati prava izbjeglica i drugih nasilno raseljenih osoba. Udruga je dio mreže međunarodne humanitarne organizacije Jesuit Refugee Service (JRS) osnovane 1980. godine.

Danas, kao organizacija s tridesetpetogodišnjim iskustvom, djelujemo u 50 zemalja svijeta te tako služimo gotovo jedan milijun izbjeglica i drugih prisilno raseljenih osoba. S obzirom na različite potrebe raseljenih osoba i JRS djeluje na razne načine: od pomaganja izbjeglicama u velikim izbjegličkim kampovima ili u gradovima, brige za osobe raseljene unutar njihove vlastite zemlje, zagovaranje tražitelja azila do pomaganje osobama zatvorenim u prihvatnim centrima za strance (Detention center).

Međunarodna dimenzija naše organizacije (u Europi djelujemo u 18 zemalja) omogućuje nam poznavanje različitih sustava azila, pravnih okvira i integracijskih mjera te razmjenu najboljih praksi. Ista nam dopušta razmjenu bogatog iskustva stečenog u raznim zemljama i kulturama kroz direktan kontakt s osobama koje služimo. U isto vrijeme to iskustvo nam omogućuje da djelujemo i na razini donošenja geopolitičkih odluka pri Europskom parlamentu i Europskoj komisiji.

U Hrvatskoj JRS aktivno djeluje od 1993. godine brinući se za potrebe i prava izbjeglica, prognanika i drugih nasilno raseljenih osoba koji su iz svog mjesta boravka morali pobjeći pred ratom ili progonom. Od 2010. posebno se posvećujemo potrebama osoba koje u Hrvatsku stižu iz afričkih ili azijskih zemalja kao tražitelji azila bježeći od progona i rata u potrazi za sigurnošću i zaštitom.

TIM JRS

Misiju i viziju Isusovačke službe za izbjeglice svakodnevno provodi tim ljudi sačinjen od djelatnika kojeg čine ravnatelj, voditelj ureda, suradnica za projekte, suradnica za komunikaciju, savjetnica za  pravne poslove i zagovaranje te socijalni radnici. Uspješnosti radu JRS-a pridonose i volonteri koje svoje vrijeme i sposobnosti stavljaju na raspolaganje za provođenje različitih JRS-ovih aktivnosti.

Ravnatelj JRS-a odgovoran je za implementaciju misije praćenja, služenja i zagovaranja prava izbjeglica i drugih prisiljeno raseljenih osoba u Hrvatskoj, Srbiji i Kosovu. On je pokretačka i motivacijska snaga cijelog tima i volontera te im svakodnevno stoji na raspolaganju pomažući im u ispunjavanju i provođenju misije. U ovom trenutku službu ravnatelja JRS-a vrši isusovac Tvrtko Barun.

Nadalje, voditelj ureda svakodnevno koordinira, razvija i pomaže provesti JRS-ove programe i projekte. Suradnica za projekte pomaže voditelju ureda kroz aktivno praćenje natječaja i potencijalnih izvora financiranja koje odgovaraju potrebama JRS.

Savjetnice za pravne poslove i zagovaranje pružaju pravno savjetovanje i pomoć tražiteljima azila vezano za njihov postupak traženja međunarodne zaštite i druga pravna pitanja s kojima se oni svakodnevno susreću. Vodeći se misijom zagovaranja prava izbjeglica, suradnica za komunikaciju kreira i provodi komunikacijsku strategiju JRS-a te razvija ključne poruke koje PR alatima i kanalima komunicira različitim publikama.

Naši socijalni radnici svakodnevno pomažu tražiteljima azila prepoznavajući i reagirajući na njihove medicinske, psihološke i druge potrebe. Provodeći različite aktivnosti i radionice socijalni radnici asistiraju tražiteljima azila u prevladavanju proživljenih tragedija i trauma, a osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita pružaju podršku u što kvalitetnijoj i što bržoj integraciji u društvo.