Služiti

U većini zemalja u kojima djelujemo naši timovi posjećuju migrante u centrima za zadržavanje nudeći im razne usluge, kako one pravne prirode ili jednostavnog pristupa informacijama, pa sve do psihosocijalne podrške, zdravstvene skrbi, pastoralne skrbi i savjetovanja.

Europska migracijska politika, bilo na nivou Unije, ili pak samih zemalja članica, može vrlo loše utjecati na izbjeglice, tražitelje azila ili bilo koju vrstu prisilno raseljenih osoba. U mnogim zemljama Europe ljudi koji traže sigurnost zapravo su ugroženi i izloženi mnogim opasnostima. Njihove živote ugrožavaju prijetnje zatvaranjem, uskraćivanje zaštite ili jednostavno uskraćivanje bilo kakvog dostojanstvenog života. Državne službe vrlo često moraju slijediti stroga pravila i rijetko ispunjavaju potrebe izbjeglica, što zapravo znači da ljudi koji u Europi potraže svoje utočište vrlo često završavaju kao beskućnici, siromašni i jedva preživljavaju.

Isusovačka služba za izbjeglice (JRS) je prisutna u 14 zemalja Europske Unije te u Makedoniji, na Kosovu, Srbiji i Ukrajini. Usluge koje pružamo različite su od zemlje do zemlje, ovisno o potrebama kao i sredstvima kojima pojedini ured raspolaže. U Italiji tako JRS-ova javna kuhinja dnevno poslužuje 400 obroka. U Irskoj pak JRS-ov tim vodi boravak za školarce i vrtić za djecu izbjeglica. U Velikoj Britaniji postoji JRS-ovo sklonište za osiromašene tražitelje azila dok je u Belgiji JRS jedina nevladina organizacija koja redovno posjećuje migrante u prihvatnim centrima (“Detention centers”).

Djelovanje JRS-a i mnoge naše inicijative zapravo imaju isti cilj: konkretna podrška prisilno raseljenim ljudima na koje europska migracijska politika negativno utječe te koji nisu naišli na dobrodošlicu i siguran i miran život kojem su se nadali.

U većini zemalja u kojima djelujemo naši timovi posjećuju migrante u centrima za zadržavanje nudeći im razne usluge, kako one pravne prirode ili jednostavnog pristupa informacijama, pa sve do psihosocijalne podrške, zdravstvene skrbi, pastoralne skrbi i savjetovanja.

Iste ili slične usluge dostupne su izbjeglicama i u procesu integracije, i to u našim centrima ili preko timova koji posjećuju izbjeglice kada izađu iz prihvatilišta ili prihvatnog centra. Mnogi naši programi u Europi nude tečajeve jezika, instrukcije i pomoć pri učenju, pomoć pri pronalasku zaposlenja, smještaja… U nekolicini zemalja JRS osigurava psihosocijalno savjetovanje, posebice za ranjive skupine izbjeglica.

Ohrabrivanje zajednice da prihvati i poželi dobrodošlicu izbjeglicama je ono čime se sve više bavimo. Smatramo kako je najbolji način da Europljani postanu više otvoreni prema izbjeglicama da im svojim primjerom pokažemo kako biti gostoljubiv.