JRS – Isusovačka služba za izbjeglice

Tim

Tim

Misiju i viziju Isusovačke službe za izbjeglice svakodnevno provodi tim ljudi sačinjen od djelatnika kojeg čine ravnatelj, voditelj ureda, suradnica za projekte, suradnica za komunikaciju, savjetnica za  pravne poslove i zagovaranje te socijalni radnici. Uspješnosti radu JRS-a pridonose i volonteri koje svoje vrijeme i sposobnosti stavljaju na raspolaganje za provođenje različitih JRS-ovih aktivnosti.

Ravnatelj JRS-a odgovoran je za implementaciju misije praćenja, služenja i zagovaranja prava izbjeglica i drugih prisiljeno raseljenih osoba u Hrvatskoj, Srbiji i Kosovu. On je pokretačka i motivacijska snaga cijelog tima i volontera te im svakodnevno stoji na raspolaganju pomažući im u ispunjavanju i provođenju misije. U ovom trenutku službu ravnatelja JRS-a vrši isusovac Tvrtko Barun.

Nadalje, voditelj ureda svakodnevno koordinira, razvija i pomaže provesti JRS-ove programe i projekte. Suradnica za projekte pomaže voditelju ureda kroz aktivno praćenje natječaja i potencijalnih izvora financiranja koje odgovaraju potrebama JRS.

Savjetnice za pravne poslove i zagovaranje pružaju pravno savjetovanje i pomoć tražiteljima azila vezano za njihov postupak traženja međunarodne zaštite i druga pravna pitanja s kojima se oni svakodnevno susreću. Vodeći se misijom zagovaranja prava izbjeglica, suradnica za komunikaciju kreira i provodi komunikacijsku strategiju JRS-a te razvija ključne poruke koje PR alatima i kanalima komunicira različitim publikama.

Naši socijalni radnici svakodnevno pomažu tražiteljima azila prepoznavajući i reagirajući na njihove medicinske, psihološke i druge potrebe. Provodeći različite aktivnosti i radionice socijalni radnici asistiraju tražiteljima azila u prevladavanju proživljenih tragedija i trauma, a osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita pružaju podršku u što kvalitetnijoj i što bržoj integraciji u društvo.