JRS – Isusovačka služba za izbjeglice

Dijana Kocijan

Volonter

Dijana Kocijan

Moje iskustvo volontiranja u JRS-u
Rad Isusovačke službe za izbjeglice prepoznala sam tijekom svog volontiranja u drugim organizacijama u Prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite Porin u Zagrebu, a priključivanje ovom timu jedna je od boljih odluka koje sam donijela. JRS provodi čitav niz aktivnosti u koje se i volonteri mogu uključiti, a, iako se povremeno uključujem i u druge aktivnosti, poput pomaganja oko provedbe nekih društvenih akcija, svoje sam volontiranje ponajviše usmjerila na rad s djecom tražiteljima međunarodne zaštite. Rad s djecom je ono što me najviše ispunjava, posebno zbog iznimno ranjivog položaja u kojem se ona nalaze. Kroz volontiranje nastojim djeci pružiti podršku u prilagodbi na novu sredinu i učiniti njihove dane u Prihvatilištu ispunjenijima; posebno je zabavno kada zajedno učimo naše jezike ili gledamo crtiće.

Svojih godinu dana u JRS-u opisala bih kao godinu učenja, stjecanja novih iskustava, ali i neprocjenjivih prijateljstava. Mislim da rad JRS-a može biti primjer kako svakodnevno pratiti, služiti i zagovarati ljubaznost, toleranciju, poštovanje, uključivost i ljubav prema drugome, bez obzira na našu boju kože ili vjersku pripadnost, gradeći društvo tolerancije na temeljima naših sličnosti i različitosti koje nas obogaćuju. JRS je organizacija koja spaja naizgled nespojivo i zaista sam zahvalna što nama volonterima daju podršku i priliku da zajedno s njima učimo i doprinosimo unaprjeđenju položaja izbjeglica u Hrvatskoj!