JRS – Isusovačka služba za izbjeglice

Zakoni i propisi

5. Konvencija i Protokol o statusu izbjeglica

http://msb.gov.ba/dokumenti/medjunarodni/?id=2666

7. Zakon o suzbijanju diskriminacije

https://zakon.hr/z/490/Zakon-o-suzbijanju-diskriminacije

8. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u RH

https://zakon.hr/z/634/Zakon-o-obveznom-zdravstvenom-osiguranju-i-zdravstvenoj-za%C5%A1titi-stranaca-u-Republici-Hrvatskoj-

10. Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku odobrenja međunarodne zaštite

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_140_2609.html

11. Pravilnik o načinima i uvjetima ostvarivanja prava na smještaj azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom te sudjelovanja azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_3_24.html

12. Pravilnik o načinu provođenja programa i provjeri znanja tražitelja azila, azilanata, stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, radi pristupa obrazovnom sustava Republike Hrvatske

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_89_2847.html